Spoločenská kronika

Máj 2003 / Prečítané 3763 krát
NOVÍ OBČIANKOVIA
Ema Vozníková 2.3.
Tobiáš Magát 12.3.
Jakub Rafaj 18.3.
Daniel Okon 26.3.
Sofia Fraňová 26.3.
Róbert Sýkora 28.3.
Nina Kutišová 31.3.
Daniela Hudčeková 1.4.
Igor Galovič 3.4.
Marián Šintal 5.4.
Martin Lukáčik 9.4.
Linda Čapková 17.4.
Tomáš Máden 20.4.

 

ZOSOBÁŠILI SA
Marcel Drín Petra Nagyová
Roland Strehovský Tamara Várošová
Peter Strezenický Stanislava Bachanová
Peter Wittgrúber Jana Václavová
Adrian Belko Zuzana Bacigálová
Ing. Andrej Piovarči Ing. Júlia Šimovičová
Martin Frimmer Marcela Hulmanová
Daniel Mihai Laurinyecz Silvia Tokošová
Radoslav Lehotský Martina Štrbová

 

NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Juraj Andó, 68 r. 6.4.
Viktória Sobotová, 72 r. 7.4.
Katarína Brtáňová, 70 r. 9.4.
Juraj Papuga, 83 r. 13.4.
Cecília Jurčovičová, 84 r. 13.4.
Štefan Weng, 74 r. 19.4.
Július Ďurky, 78 r. 24.4.
Elena Horvátová, 52 r. 28.4.
Anna Čavojská, 66 r. 28.4.
Jozef Klimo, 57 r. 29.4.
Mária Heredošová, 74 r. 1.5.
Žofia Felixová, 88 r. 3.5.
Gustáv Schlegel, 71 r. 5.5.
Terézia Hanzlová, 89 r. 7.5.

 

NAŠI JUBILANTI

70-roční

Rudolf Ovčík 4.5.
Jolana Popelková 5.5.
Jaroslav Lunák 9.5.
Mária Múčková 9.5.
Marta Horňáková 15.5.
Mária Hotová 17.5.
František Jergl 20.5.
Karolína Sulanová 20.5.
Rozália Petrakovičová 23.5.
Zdenka Koláriková 26.5.
Anna Hlavicová 27.5.
Cecília Kováčová 27.5.
Elena Kanková 29.5.
Katarína Nitrayová 31.5.
   

75-roční

Apolónia Náhliková 2.5.
Valéria Gašparovičová 5.5.
Ján Majtán 6.5.
Matilda Pätoprstá 6.5.
Emil Galánek 7.5.
Ing. Pavel Daniš 24.5.
  

80-roční

Jolana Kacerlová 1.5.
Ľudmila Wildová 14.5.
  

85-ročná

Hildegarda Domanová

2.5.

  

90-ročná

Elena Dográciová

3.5.

  

92-ročná

Anna Dugová

10.5.


Ohodnoťte článok: