Poďakovanie

Máj 2003 / Prečítané 2817 krát

   Dňa 1.4. 2003 sme sa s bolesťou v srdci rozlúčili s našim drahým zosnulým
Ivanom Augustínom TICHÝM za veľkej účasti príbuzných, priateľov, známych a bývalých kolegov, za čo im touto cestou úprimne ďakujeme.
Zvlášť ďakujeme vdp. farárovi Jozefovi Krištofovi a mužskému speváckemu zboru AD UNA CORDA za dôstojný priebeh rozlúčky.
Sústrastnými prejavmi a kvetinovými darmi nám prítomní pomohli zmierniť náš veľký žiaľ nad stratou milovaného človeka.
Manželka Gabriela, syn Eduard a dcéra Ivana s rodinou

   Srdečné poďakovanie lekárom a celému zdravotníckemu personálu pod vedením primára MUDr. Pavla Černáka na odd. PSO Pinelovej nemocnice za profesionálny a ľudský prístup. Vďaka patrí tiež celému rehabilitačnému odd. pod vedením prim. MUDr. Dagmar Fuckerovej. Nech Vaša srdečnosť a ochota pomôcť chorému lieči i naďalej. Pacientky z odd. PSO
z izby č. 3 M.D. a M.Š.Ohodnoťte článok: