Spomíname

Máj 2003 / Prečítané 2503 krát

Dňa 1. mája 2003 uplynulo 8 rokov, čo nás navždy opustil
Jaroslav MIHALOVIČ.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Manželka Jožka, deti Alenka, Jaroslav s manželkou Lidkou a vnúčatá Michaela a Jaroslav.

Dňa 3. 6. 2003 uplynú 3 roky, čo nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec
Ján ROMAN.
Spomínajú všetci, ktorí ho mali radi.
Manželka s rodinou

Dňa 4. júna uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý otec, manžel, dedko
František STOJKOVIČ.
Kto ste ho poznali venujte mu s nami tichú spomienku. Ďakujeme.
Manželka, dcéra s rodinou a syn

Zavrel oči srdce prestalo biť, musel zomrieť,
aj keď tak veľmi chcel žiť.
Dňa 10. júna 2003 uplynie bolestných päť rokov,
čo nás opustil náš milovaný syn a brat

Anton KADLÍČEK.
Kto ste ho poznali venujte mu prosím tichú spomienku.
S bolesťou v srdci spomínajú rodičia, sestra s rodinou a rodina Štvrtecká

Ako tíško žila tak tíško odišla.
Dňa 16. 6. 2003 uplynie rok čo nás navždy opustila vo veku 56 rokov naša milovaná manželka a matka
Darina HACKEROVÁ.
Ďakujeme všetkým, ktorí jej s nami venujú tichú spomienku. S láskou spomínajú manžel, dcéra Darina a dcéra Katarína s rodinou a ostatná smútiaca rodina.

Len láska znela v srdci mojom,
tak s láskou spomínajte.
Dňa 19. 6. uplynie rok, čo nás navždy opustila
naša milovaná manželka, mamička a svokra
Erika SEKANINOVÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej prosím tichú spomienku.
S úctou spomína manžel, deti a nevesta.


Ohodnoťte článok: