Rušenie triedenie biodpadu je krok späť

Pavol Jurkovič / Máj 2003 / Prečítané 2126 krát
Dozvedel som sa, že by sa mali rušiť nádoby na bioodpad na pezinských sídliskách, pretože ľudia tam tento odpad netriedia.
Bývam na ulici Za hradbami za domom dôchodcov. Mám možnosť vybrať si, na ktorú stranu pôjdem smeti vysypať. Buď ku škôlke alebo k hlavnej ceste. Pri hlavnej ceste býva bioodpad naozaj pomiešaný, spravidla je to po zaplnení košov netriedeným odpadom. Sú však aj takí, ktorí aj keď je nádoba na netriedený odpad prázdna, dajú tento odpad do bionádob. Iná situácia je na strane škôlky. Tu je bioodpad takmer vždy triedený. Bol tam pridaný kontajner na netriedený odpad a asi aj ľudia sú tu trošku iní.
Bolo by vhodné pouvažovať o nejakom technickom riešení (uzamkýnateľné koše s univerzálnym kľúčom) pre tých, ktorí majú záujem odpad triediť a taktiež im znížiť ceny za smeti, tak ako je to v rodinných domoch.
Som jeden z tých, ktorí odpad triedia a preto odstránenie bionádob považujem za krok späť. Dúfam, že poslanci budú mať zdravý rozum, keď budú v tejto veci rozhodovať.


Stanovisko primátora:
K zrušeniu zberu bioodpadu na sídliskách sme pristúpili po dôkladnom zvážení všetkých ekologických a ekonomických hľadísk. Zo strany občanov bol o toto triedenie veľmi malý záujem a do nádob určených na tento zber sa dostával netriedený odpad. Aj to malé množstvo bioodpadu zo sídlisk bolo ešte treba dotrieďovať od prímesí a igelitov. Pritom v poslednom roku vzrástla cena za ukladanie tohto odpadu vo firme EBA. Nechcem, aby sa náklady na neefektívny zber prenášali na občanov, preto skôr podporíme efektívnejšie triedenie skla, papiera a fliaš z plastov.

Ohodnoťte článok: