Udelia mestské ocenenia

Máj 2003 / Prečítané 1952 krát
Pri príležitosti 356. výročia povýšenia Pezinka na kráľovské mesto budú 14. júna udelené mestské ocenenia. Návrhy schválilo mestské zastupiteľstvo 16. mája 2003. Ocenenia na slávnostnom zasadnutí prevezmú:
Čestné občianstvo
Prof. Ján Vladimír Michalko, pezinský rodák (Grinava), významný organový virtuóz a pedagóg, vyštudoval evanjelickú teológiu, v súčasnosti je dekanom VŠMU v Bratislave, niekoľkokrát koncertoval aj v Pezinku ku ktorému má veľmi blízky vzťah.
Cenu Jozefa Ľudovíta Holubyho,
Doc. PhDr. Anton Eliáš, PhD., dekan FiF UK v Bratislave - za dlhoročnú pedagogickú, vedeckú a prekladateľskú činnosť.
Medailu Za zásluhy o rozvoj mesta
Gymnázium v Pezinku - za dlhoročnú vzdelávaciu a výchovnú činnosť v prospech niekoľkých generácií občanov Pezinka i regiónu, pri príležitosti 50. výročia vzniku tejto významnej inštitúcie;
   Malokarpatská knižnica v Pezinku - pri príležitosti jubilea (50. výročie založenia), za dlhoročnú záslužnú prácu v oblasti popularizácie literatúry a umenia, vzdelávania i za množstvo kultúrnych podujatí v prospech najmä detí a mladých ľudí;
Divadlo PIKI - Ľubomír Piktor a Katarína Aulitisová-Piktorová - za originálnu umeleckú činnosť, aktivity v prospech detí a mládeže a reprezentáciu Pezinka doma i v zahraničí;
Ing. Richard Frimmel, starosta bratislavskej mestskej časti Nové mesto - za dlhoročnú obetavú činnosť v prospech pezinského basketbalu a spoluprácu so samosprávou mesta;
Ing. František Slezák - za dlhoročnú a mnohostrannú činnosť v prospech vinohradníctva a vinárstva a jeho propagáciu doma i v zahraničí.

Ohodnoťte článok: