Výročné rokovanie združenia MVC

Ing. Eva Lupová / Apríl 2003 / Prečítané 1623 krát
  V pondelok 7. apríla sa v Pezinku zišla na svojom výročnom rokovaní viac ako päťdesiatka členov Združenia Malokarpatská vínna cesta. Aktivitu tohto spoločenstva pozostávajúceho z kľúčových subjektov podieľajúcich sa na zabezpečovaní rozvoja tzv. vínneho turizmu v našom regióne, zhodnotil vo svojej správe predseda združenia Milan Pavelka. Zhromaždenie okrem výsledkov hospodárenia za uplynulý rok schválilo i plán činnosti na rok 2003 a zmenu stanov týkajúcich sa členských príspevkov. Podľa nového platia členovia - fyzické osoby ročne 200 Sk, ostatné subjekty zamestnávajúce viac ako jednu osobu 1000 Sk.
K významným výstupom zasadnutia isto patrí aj informácia, že tohtoročný Deň otvorených pivníc sa uskutoční prvýkrát dva dni (14. a 15. novembra), cena vstupenky na oba dni bude 600 Sk. V súvislosti s pripravovanou daňovou reformou sa uvažuje o dani z predaja vína vo výške 2500 Sk/hl, ktorú označilo zhromaždenie vo svojom stanovisku za likvidačnú pre vinárov a tento svoj názor postúpi aj kompetentným orgánom. Združenie tiež odhlasovalo hranice Malokarpatskej vínnej cesty vymedzené - Devínom, Malými Karpatmi po Smolenice a z južnej strany diaľnicou Trnava - Bratislava a Sencom.

Ohodnoťte článok: