GRANTY DO ŠPORTU

Apríl 2003 / Prečítané 1873 krát

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku na svojom zasadnutí 28. marca schválilo granty z rozpočtu mesta na podporu športu v roku 2003:

TJ Sokol - Oddiel orientačného behu (organizovanie Behu mesta Pezinok, organizovanie ME dorastu) 35 000 Sk
TJ Sokol - oddiel stolného tenisu (nákup športových pomôcok) 7500 Sk
Mestská minifutbalová liga - Mgr. Martin Gáal 10 000 Sk
Športový klub polície, stolnotenisový oddiel (športové vybavenie a technické zabezpečenie) 20 000 Sk
Grinavský občiansky výbor (vybudovanie ihriska) 10 000 Sk
Rekonštrukcia hokejového ihriska (pri Policajnej škole) 10 000 Sk
Ondrej Piják - orientačný beh (príspevok na činnosť) 5000 Sk
Martin Piják - orientačný beh (príspevok na činnosť) 5000 Sk
Tenisový klub Pezinok (rekonštrukcia rozvodov vody) 20 000 Sk
Jakub Kováčik - lezenie na umelých stenách 5000 Sk
Dominika Kováčiková - lezenie na umelých stenách 5000 Sk
Michal Peniak - karate (príspevok na činnosť) 5000 Sk
1. Stolnotenisový klub Slovkarpatia - telesne postihnutí (príspevok na činnosť) 10 000 Sk
Slovenský skauting (príspevok na činnosť) 10 000 Sk
Svatava Špániková - karate (príspevok na činnosť) 5000 Sk
Dušan Slimák (organizovanie turnaja Memoriál M. Bacigála) 5000 Sk
Slovenský orol (žiadosť o úhradu prevádzkových nákladov) 10 000 Sk
TAEKWON-DO, Pezinok (pomôcky na tréning, lekárske pomôcky) 15 000 Sk
Softballový klub MaSK (príspevok na činnosť) 20 000 Sk
Klub bratislavských turistov (značkovanie turistických chodníkov) 4000 Sk
Klub šachu (nákup šachového materiálu, registračné poplatky) 2000 Sk
Matej Kunert - vodné lyžovanie (príspevok na činnosť) 5000 Sk
Klub rádiového orientačného behu (príspevok na činnosť) 5000 Sk
Mestská polícia Pezinok (organizovanie halového futbalového turnaja) 10 000 Sk
ZŠ Kupeckého 5000 Sk
ZŠ Fándlyho 5000 Sk
Gymnázium Pezinok 10 000 Sk
Lesný turistický chodník 5000 Sk
        
Granty na rozvoj mládežníckeho športu:
Grinavský futbalový klub 70 000 Sk
Pezinský športový klub 250 000 Sk
Volejbal Tenis Club 140 000 Sk
TJ Baník - futbalový oddiel 65 000 Sk
Mládežnícky basketbalový klub 180 000 Sk
ŠK Agrokarpaty - hádzaná 95 000 Sk