Dôchodcovia v Grinave hodnotili

Ing. Stanislav Satko / Apríl 2003 / Prečítané 2155 krát
  Vo štvrtok 20. marca sa uskutočnila výročná členská schôdza Klubu dôchodcov v Grinave. Zúčastnilo sa na nej 68 členov.
Činnosť klubu zhodnotila predsedníčka výboru Zita Joklová. Nemožno vymenovať všetky aktivity, avšak aspoň na ilustráciu uvedieme niektoré.
Zorganizovali sme zájazd do Štúrova a Ostrihomu, na ktorom sa zúčastnilo 44 členov. Zúčastnili sme sa na stretnutí s dôchodcami z družobného mesta Mosonmagyaróvár. Vydarená bola aj Guláš-party a Annabál.
Ďalej sme boli na jednodňovom zájazde na zámku Červený Kameň a v jaskyni Driny. Naši členovia sa zúčastnili na celomestskej akcii v rámci Mesiaca úcty k starším. V programe, ktorý bol zostavený z príspevkov pezinských klubov, vystúpili i naši členovia - Ružena Šmahovská s tromi vtipnými scénkami a Ján Veselý, Jozef Krajčovič a jeden z najstarších členov Ondrej Biznár s hudobno-speváckou vložkou. Ich vystúpenia prítomní odmenili veľkým aplauzom. Mali sme tiež posedenie pri jedličke, fašiangové posedenie a rôzne ďalšie kultúrne akcie.
V správe o hospodárení hospodárka klubu Anna Kulifajová uviedla, že hospodárenie v roku 2002 skončilo s prebytkom 20 tisíc korún. Nie preto, že by sa šetrilo na členoch, ale preto, že predsedníčka výboru Z. Joklová sa vzdala odmeny za vykonávanie funkcie vedúcej
grinavského klubu dôchodcov.
Za členov klubu boli zvolení: Zita Filová, Matej Chrapa, PhDr. Zita Joklová, Zuzana Klembová, Anna Satková, Jozefína Uherková, Miroslav Krasňanský, Ladislav Šmahovský a Anna Kulifajová.
Na záver schôdze sa uskutočnila diskusia, v rámci ktorej prítomný primátor mesta Oliver Solga spolu so svojím zástupcom Jozefom Chynoranským odpovedali na dotazy dôchodcov. Ubezpečili prítomných, že svoje sľuby obsiahnuté vo volebnom programe pre Grinavskú časť splnia bez zvyšku a možno pridajú aj niečo navyše.


Ohodnoťte článok: