ANKETA

Apríl 2003 / Prečítané 2132 krát
Aké obmedzenia platia  pre žiakov na používanie mobilných telefónov  vo vašej škole?

Mgr. Ľubomír Macháček, riaditeľ ZŠ Orešie:
- Používanie mobilných telefónov v našej škole je možné len cez prestávky, počas vyučovania je zakázané. Mali sme s tým zlé skúsenosti, deti esemeskovali aj cez vyučovanie, jednak to
odpútavalo ich pozornosť, ale niektorí to zneužívali pri písomkách. Nebol problém vyžiadať si chýbajúci vzorec či iné informácie, ktoré potrebovali pri písomných prácach.

Mgr. Soňa Strmeňová, riaditeľka ZŠ Holubyho ul.:
- Podľa školského a pracovného poriadku žiaci v našej škole môžu nosiť mobilný telefón, ale cez hodinu ho musia mať vypnutý. Cez prestávku telefonovať môžu. Za stratu mobilného telefónu ale škola nezodpovedá. Učitelia do tried mobily nenosia.

Mgr. Viera Radičová, riaditeľka ZŠ Kupeckého ul.:
- Náš školský poriadok zakazuje žiakom mať v budove školy mobilný telefón v prevádzke. Môžu ho používať cestou do školy a zo školy.

Mgr. Milan Janoga, riaditeľ ZŠ Fándlyho ul.:
- V našej škole môžu žiaci mobily používať len počas prestávok, aby vyučovanie nebolo rušené vyzváňaním.


Ohodnoťte článok: