Spomíname

Apríl 2003 / Prečítané 1834 krát

Už len kytičku kvetov na hrob ti môžeme dať
a spomínať, ako si nás mal rád.

Dňa 16. apríla 2003 uplynul rok, čo nás navždy opustil manžel, otec, svokor a dedko Milan BARTONÍK.
Kto ste ho poznali, prosíme, venujte mu tichú spomienku.

Manželka a syn Jozef s rodinou

Už ťa slnko neprebudí, ani krásny deň, veď druhý rok už odpočívaš svoj sladký, večný sen. K tvojej nedožitej šesťdesiatsedmičke ti len kyticu na hrob môžeme položiť,
sviečky zapáliť a s bolesťou v srdci spomínať.
Dňa 7. mája 2003 uplynuli dva roky, čo nás opustil náš drahý manžel, otec a dedko
Alojz NOSKOVIČ z Grinavy.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku. S láskou spomínajú manželka Vilma a deti s rodinami.

Prázdny je náš dom v srdci len žiaľ,
nič viac ti už nemôžeme dať,
len kyticu kvetov na hrob a spomínať.

Dňa 9.5. 2003 uplynú smutné dva roky, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a deduško Štefan MIKOVIČ z Pezinka.
S láskou spomínajú manželka a deti s rodinami.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Nad mojim hrobom sa už nermúť,
ja nie som tam, mňa nevzala si smrť -
som navždy s vami.

Dňa 12.5. pred 10 rokmi odišiel náhle - bez rozlúčky
Pavol HARADZÍN.
Spomínajú všetci, čo ho mali radi.

Dňa 12. mája 2003 uplynie 10 rokov čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec, dedko, pradedko
Michal KINDER.
Kto ste ho poznali venujte mu prosím tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka a dcéra s rodinami


Ohodnoťte článok: