Sto dní primátora Olivera Solgu

Apríl 2003 / Prečítané 2123 krát
V uplynulých dňoch ubehlo sto dní od nástupu nového primátora Mgr. Olivera Solgu do funkcie. Pri tejto príležitosti sme ho navštívili a položili mu niekoľko otázok:

l Pán primátor, sto dní je krátky čas na veľké zmeny, mali by ste však už mať jasnú predstavu, čo a ako robiť, ako najnaliehavejšie zmeny naštartovať...
- Prvou mojou dôležitou úlohou bolo dobudovať mestský úrad, pretože sú noví zástupcovia primátora, nový prednosta, niektorí vedúci pracovníci, odborní pracovníci, vznikol nový obecný stavebný úrad, ktorý už funguje. Zvýšili sme počet stránkových hodín v prospech občanov o sto percent, čo iste ocenia. Treba povedať, že stále ešte riešime problémy pretrvávajúce z minulého volebného obdobia, ktoré vyplývajú z platných zmlúv. Napríklad problém kúrenia a nájomcov v Starej radnici, nedoriešený problém s vlhnutím stien a nedostatočným kúrením v tzv. sociálnej bytovke na Muškáte a ďalšie. Najviac nás ale zamestnáva rekonštrukcia tepelného hospodárstva. Po stroskotaní grantu od Európskej únie a zrušení výberového konania v minulom roku sme sa ocitli na nule. Intenzívne však už konzultujeme so spoločnosťami a firmami, zbierame skúsenosti od tých, ktorí už podobné problémy preskákali, zhodnocujeme možnosti, ktoré máme. Dnes už vieme, že tepelné hospodárstvo nepredáme a keďže nemáme vlastné zdroje, hľadáme partnerov na investovanie do technológií a rekonštrukčných prác. To by sme chceli uzatvoriť do konca mája, potom bude nasledovať výberové konanie na dodávateľov.

l Čo je pre vás v súčasnosti najdôležitejšie, na čo kladiete najväčší dôraz?
- Veľmi mi záleží na tom, aby občania boli s našou prácou spokojní, aby sa presvedčili, že úrad funguje lepšie a ich problémy riešime promptnejšie. Podnetov od občanov zaznamenávame veľa, samozrejme, ich riešenie bude závisieť od finančných možností mesta a od volebného programu. Nemôžeme naraz v celom meste rekonštruovať chodníky alebo hneď postaviť sľúbených 50 bytov. Hovorili sme už viackrát, že v tomto prvom roku sa budeme venovať školám. Potom prídu na rad byty pre mladé rodiny a dôchodcov.
Raz do týždňa máme výjazd do terénu, kde si všímame jestvujúci stav, posudzujeme možnosti niektorých riešení. Vytypovali sme už územie na výstavbu asi 40 garáží na Muškáte a Severe, vybrali sme priestory na dve detské ihriská na Muškáte I. a na školskom dvore ZŠ Holubyho ul. a na športovisko pri Strednej policajnej škole. Naše stavebné oddelenie pripravuje potrebnú dokumentáciu.
Mali sme rokovania ohľadom pozemkov na kruhový objazd na križovatke ulíc Holubyho - Kupeckého - Mladoboleslavská a riešime možnosť vybudovania parkoviska pred novou Slimáčkou. Považujem za dôležité, že sa už vypracúva projektová dokumentácia na kanalizáciu a čističku odpadových vôd v Grinave. Podarilo sa nám tiež za výhodných podmienok kúpiť v centre mesta pozemok, čím sa vytvoril celok mestských budov na Radničnom námestí a Holubyho ulici.
Za najdôležitejšie stavebné akcie považujeme už spomínané tepelné hospodárstvo za vyše 100 miliónov korún, ďalšou rozsiahlou investíciou bude rekonštrukcia budov a zariadení škôl. V tomto roku sme na najnutnejšie opravy v rozpočte vyčlenili desať miliónov korún, postupne sa však budú robiť všetky nevyhnutné opravy.
Pracujeme už aj na príprave výstavby rodinných domov na Rozálke. Vytvorí sa niekoľko stavebných parciel na rodinné domy v Grinave, kde budú stavať miestni občania. Pri nedávnom výjazdovom zasadnutí komisie územného rozvoja v chatovej oblasti Kučišdorfská dolina sme posudzovali aj možnosť ďalšej výstavby chát.
Pozorne sledujeme aj ostatné možnosti rozvoja mesta, pričom pochopiteľne nezabúdame ani na ďalšie úlohy, ktoré sú zakotvené v Programovom vyhlásení MsZ.

l Funkcia primátora je veľmi náročná, do akej miery zmenila váš život?
- Veľmi výrazne, pretože teraz som v úrade 12 - 13 hodín denne. Chodím sem často aj v sobotu a nedeľu, aj so svojimi zástupcami, lebo roboty je na začiatku dosť. Nie sú to len pracovné povinnosti, ktoré život prináša, ale aj koncepčná práca, štúdium dokumentov týkajúcich sa mesta, hľadanie možností financovania z grantových fondov atď. Toto všetko si treba naštudovať, zorientovať sa v tom. Primátor by mal takisto čosi vedieť aj z oblasti ekonomiky, sociálnych vied. Ja sa však nesťažujem, vedel som do čoho idem, nechýba mi chuť riešiť problémy týkajúce sa mesta. Pomáha mi pri tom veľmi dobrý tím spolupracovníkov, ktorí sú rovnako naladení a tiež chcú, aby Pezinok vyzeral lepšie.

l Má pochopenie pre vašu prácu manželka a syn?
- Manželka vedela do čoho idem, nakoniec už aj ako viceprimátor som mal povinností dosť a často som nebol doma. Syn má dvadsať rokov, študuje žurnalistiku, má už svoje záujmy, svoj svet. Snažím sa ale, aby som bol s nimi čo najčastejšie a oni to, že som menej doma berú ako daň za výkon mojej funkcie.

l Ako vyzerá váš pracovný deň?
- Vstávam pred šiestou hodinou, o pol siedmej odchádzam do úradu. Čas do 7.30, keď prichádzajú ostatní pracovníci, využívam na prípravu materiálov, ktoré budem v priebehu dňa potrebovať. V kalendári mám podrobný časový rozvrh návštev, rokovaní a prijímania stránok. Návštevy sa u mňa spravidla striedajú po polhodine. Obedňajšiu prestávku využívam na dohodnutie neodkladných stretnutí. V úrade zotrvám do 17. až 18. hodiny, potom sa idem domov najesť a pozrieť rodinu. O 19. odchádzam znovu do úradu, kde ostávam do 21. hodiny i dlhšie, podpisujem rôzne písomnosti a poštu. Nie je to tak, samozrejme, každý deň, lebo často ma čakajú aj rôzne spoločenské akcie a rokovania.

l Zostáva vám čas na nejakého koníčka?
- Nemám iného koníčka ako výtvarné umenie. Odkedy pôsobím vo funkcii primátora som však nenamaľoval ani čiarku. Je mi to ľúto, ale myslím si, že keď človek niečo robí mal by to robiť s plným nasadením. Teraz mi to nevychádza, možno neskôr sa k výtvarníctvu opäť vrátim. Zhováral sa Milan Oravec


OTÁZKY ČITATEĽOV


l Kedy sa bude rekonštruovať vodovod na Kutuzovovej ulici, ktorý je už zastaraný a poruchový?
- Nezabudol som na sľub voličom. Problém bol v tom, že sme doteraz nemali v tejto veci s kým rokovať vzhľadom na transformáciu Západoslovenských vodární a kanalizácií do Bratislavskej vodárenskej spoločnosti. Proces nie je ešte stále ukončený. Náš pracovník príde na miesto urobiť potrebné zameranie a vyhotoví projektovú dokumentáciu. Ostatné doriešime s vodármi.

l Počul som, že Rómovia z Glejovky sa majú sťahovať do kasární. Je to pravda? Nemôže mesto zabrániť tomu, aby Rómovia ničili záhradky v osade Glejovka?
- Sťahovanie Rómov z Glejovky neprichádza do úvahy, nakoniec ani vojsko nemieni kasárne uvoľniť. Údajne tam majú byť umiestnené ďalšie vojenské zložky. Problém záhradiek v Glejovke vidím v tom, že je tam poškodený plot a niektorí záhradkári do záhrad vôbec nechodia a neobrábajú ich. Riešením môže byť iba to, že plot sa opraví, záhradkári zvýšia starostlivosť o záhradky a na poriadok častejšie dozrie štátna i mestská polícia.

l Nemôžete zo svojej pozície dosiahnuť urýchlené dokončenie stavieb v centre mesta, vrátane rekonštrukcie hotela Grand?
- Čo sa týka hotela Grand, ten je majetkom súkromnej spoločnosti. Obrátili sme sa listom na jej konateľa, aby nám oznámili, či bude hotel ešte hotelom. Odpoveď sme nedostali, ani majitelia neprejavili záujem o kontakt s mestom. Vo veci dostavby budovy Okresného úradu sme rokovali s novým prednostom OkÚ Mgr. Jozefom Vladom, ktorý už veľmi intenzívne pracuje na tom, aby sa stavba dokončila a presťahovali sa tam štátne inštitúcie, ktoré majú sídlo v našom meste. Ohľadom budovy Interdatu som ešte v januári rokoval s majiteľom Dr. Karolom Hamalom. Bolo to korektné rokovanie a stavebník sa zaviazal stavbu ukončiť do konca tohto roku a do septembrového Vinobrania urobiť vonkajšie opláštenie. Stavebník zabezpečí aj dohodnutú výsadbu stromov.

l V tomto roku sa neuskutočnia niektoré väčšie kultúrne podujatia ako napríklad Cibulák a Etnofestival. Nepodpísalo sa pod tento stav aj mesto?
- Určite nie. Tieto festivaly robilo Pezinské rozprávkové divadlo, ktoré sme podporovali finančne i bezplatným prenájmom priestorov. Všetci veľmi dobre vieme, že dušou týchto podujatí bol Lajo Slimák, ktorý zo zdravotných dôvodov nateraz nedokáže realizovať svoje projekty. Druhý hlavný organizátor Rasťo Kuttner je zas pracovne tak vyťažený, že na mimopracovné aktivity nemá čas. Aj mne je veľmi ľúto, že Cibulák nebude, pretože toto podujatie bolo aj pre mňa sviatkom.


Ohodnoťte článok: