Výmena ešpézetiek

at / Apríl 2003 / Prečítané 2795 krát
  V súvislosti s výmenou štátnych poznávacích značiek (ŠPZ) na nové evidenčné čísla (EČ) pezinská polícia upozorňuje majiteľov vozidiel, aby sa vyhli stresovým situáciam pri čakaní v dlhých radoch a nenechávali si túto povinnosť až na poslednú chvíľu. Štátne poznávacie značky (ŠPZ), ktoré boli vydané do 1.4. 1997 sú platné do 31.12. 2004. Po tomto termíne, ak nebudú staré ŠPZ-ky vymenené za nové tabuľky s evidenčným číslom, vozidlo polícia vyradí z evidencie motorových vozidiel. Proces opätovného prihlásenia takto vyradeného vozidla je zdĺhavý a finančne nákladný.
V okrese Pezinok doteraz jazdí so starými ŠPZ viac ako 6500 motorových vozidiel a 763 prívesov a traktorov. Ide o ŠPZ so začiatočnými písmenami BH a BY.
Výmeny ŠPZ za tabuľky s evidenčným číslom vozidla v pezinskom okrese vykonávajú na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru v Pezinku, Šenkvická ul. č. 14 počas úradných hodín v pondelok 7.30 - 15.00, v stredu 7.30 - 17.30 a v piatok 7.30 - 12.00 hod. Od 12.00 do 13.00 hod. je prestávka. Pri výmene je potrebné pristaviť predmetné vozidlo ku kontrole výrobných čísiel, predložiť žiadosť o vykonanie zmeny v evidencii vozidiel, technický preukaz, osvedčenie o evidencii vozidla, doklad o vykonaní technickej kontroly na STK, doklad o zaplatení zmluvného poistenia, kolky v hodnote 1150 Sk a odovzdať starú ŠPZ. Iná osoba môže za držiteľa konať len na základe úradne overeného splnomocnenia.


Ohodnoťte článok: