Predrefendová kampaň

pw / Apríl 2003 / Prečítané 1667 krát
  Občianske združenie Karpaty Slovakia pripravilo projekt predreferendovej kampane Slovensko v kontexte historickej Európy.
V rámci projektu sa v apríli uskutočnia besedy a panelová výstava v pezinských kluboch dôchodcov a v Mestskom múzeu.