RÓMOVIA OSLAVOVALI

Apríl 2003 / Prečítané 2776 krát

Trojica najkrajších rómskych dievčat - zľava Mária Lacková, Miss Hana Kollerová, Zuzana Oláhová.

   V tomto roku sa druhýkrát konal v Dome kultúry v Pezinku Deň Rómov. Jeho hlavnými organizátormi boli Oddelenie občianskych záležitostí Mestského úradu a Kultúrne centrum. Do programu prispeli samotní Rómovia.
To, že sa Deň Rómov v Pezinku koná, je predovšetkým zásluha miestnej samosprávy. Dokazuje to trvalejší záujem mesta o riešenie socializačných problémov Rómov.
V úvode podujatia pozdravil prítomných Rómov primátor mesta Oliver Solga. Potom sa Veľký úspech pri vystúpení Brejk Stepu mal trojročný Erik Lupták, ktorý udivoval svojimi pohybovými schopnosťami.uskutočnili vystúpenia Brejk Stepu - chlapcov z Tehelnej a detí a speváckej sku
piny z Glejovky. Prvýkrát sa konala voľba rómskej MISS. Najväčšie sympatie si získala pätnásťročná študentka Pedagogickej a kultúrnej akadémie v Modre Hana Kollerová z Kuchyne, na druhom mieste sa umiestnila Zuzana Oláhová (15) a na treťom Mária Lacková (15), obe z Glejovky.
Súčasťou podujatia bola degustácia špecialít rómskej kuchyne, výstavka fotografií Zo života pezinských Rómov a výstavka ručných prác.