Sobáše v starej radnici

Apríl 2003 / Prečítané 2345 krát

Prvá zo svatieb v Starej radnici po jej rekonštrukcii

   Mestské zastupiteľstvo schválilo zriadenie sobášneho miesta v reprezentačných priestoroch mestskej rady v Starej radnici. Paušálne poplatky za sobáše sú nasledovné: obyvatelia Pezinka 1000 Sk, jeden z dvojice obyvateľom Pezinka 1500 Sk, obyvatelia iných miest 2000 Sk.
Sobáše sa budú konať naďalej bezplatne v sobášnej sieni na Mestskom úrade.