Výsledky triedenia odpadov

Apríl 2003 / Prečítané 1752 krát
V roku 2002 sa vytriedilo v Pezinku 108,92 t papiera, 79,65 t skla a 903,20 t biologického odpadu, čo predstavuje 17,49 percent z celkového množstva vyprodukovaného odpadu. Zvyšného netriedeného odpadu vyvezeného na skládku bolo 5151 t (82,51 percent).
Pri prepočte na jedného obyvateľa, každý občan v minulom roku vyprodukoval 236,40 kg netriedeného odpadu a vytriedil 50,10 kg druhotných surovín. V porovnaní s rokom 2001 to predstavuje mierne zvýšenie separácie.
Komunálny odpad sa v našom meste triedi od roku 1993 a jeho likvidáciu zabezpečuje firma Petmas.

Ohodnoťte článok: