Študentský parlament

Apríl 2003 / Prečítané 1575 krát
V programovom vyhlásení Mestského zastupiteľstva je úloha - iniciovať vznik mládežníckeho parlamentu. Návrh na jeho zriadenie na poslednom zasadnutí MsZ predložil primátor mesta Oliver Solga.
Poslaním Študentského parlamentu by malo byť spolu s vedením mesta konzultovať a riešiť problémy týkajúce sa života mládeže vo vekovej skupine od 14 do 18 rokov. V 25-člennom parlamente budú zastúpené všetky pezinské stredné a základné školy. Partnerom mladých poslancov budú primátor, zástupcovia primátora a poslanci Mestského zastupiteľstva. Najdôležitejšie problémy ŠP sa budú prerokúvať v Mestskej rade a v Mestskom zastupiteľstve.
Prvý krok k vzniku Študentského parlamentu sa teda urobil, teraz bude dôležité, aby mladí ľudia prejavili dostatočný záujem v ňom pracovať a riešiť svoje problémy, ktorých nie je iste málo.  

Ohodnoťte článok: