Deň otvorených dverí na MsÚ

Ing. Eva Lupová / Apríl 2003 / Prečítané 1650 krát
Už tradične v polovici mája organizuje Mestský úrad v Pezinku Deň otvorených dverí. Ten tohtoročný sa uskutoční 14. mája od 8.00 do 17.00 hod. Okrem osvedčených besied s odbornými pracovníkmi úradu na rôzne témy (princípy a systém práce samosprávy, rozvojové zámery mesta, životné prostredie, separovaný zber a bezpečnosť v meste, činnosť Mestskej polície) bude rozšírený o nevšednú udalosť - slávnostné uvedenie nového materiálu Vývoj erbu mesta Pezinok a pričlenených obcí, ktorého autorom je PhDr. Ján Milan Dubovský. Brožúra bude popri chronológii formovania pezinského erbu obsahovať aj predstavenie erbov Cajly a Grinavy. Autor je pripravený odpovedať na otázky z uvedenej problematiky. Kolektívom, najmä z pezinských škôl odporúčame, aby sa prihlásili na jednotlivé besedy vopred na Mestskom úrade v Pezinku, Radničné nám. 7. č.dv. 20c, referát vzťahov k verejnosti, tel. 033/6901 102.