Primátor na sneme ZMOS

Apríl 2003 / Prečítané 1708 krát

   V dňoch 15. a 16. apríla sa konal v Bratislave 13. snem ZMOS. Prvýkrát sa na ňom zúčastnil pezinský primátor Oliver Solga, ktorého sme sa spýtali na jeho postrehy:
Pezinok je mladým členom ZMOS-u, do ktorého sme vstúpili len v júli minulého roku na môj podnet. To, že sme členom organizácie, ktorá združuje 90 percent z 3000 všetkých miest a obcí Slovenska, považujem za veľmi dôležité.
Snem bol miestami dosť búrlivý, hovorilo sa najmä o problémoch samosprávy, ktoré nastali po prechode kompetencií zo strany štátu. Snem zvolil nové vedenie ZMOS-u a jeho predsedom sa opäť stal Michal Sýkora. Náš región v ZMOS-e zastupuje primátor Modry Vladimír Medlen. Predstavitelia vlády a ministerstiev nás informovali aké kompetencie ešte získa samospráva. Na neoficiálnych stretnutiach s primátormi a starostami miest a obcí sme mali možnosť konfrontovať existujúce problémy, spôsob ich riešenia a nadviazať kontakty.


Ohodnoťte článok: