Deň narcisov

Apríl 2003 / Prečítané 2076 krát

Na úspechu akcie Dňa narcisov sa významne podieľali aj študenti pezinského gymnázia. Na snímke sú - Silvia Švecová, Martin Rýdzi a Lenka Eliašová.Svojpomocný klub Venuša Pezinok v mene Ligy proti rakovine SR v spolupráci so spoluorganizátormi a dobrovoľníkmi zorganizoval dobrovoľnú finančnú zbierku v Deň narcisov 2003.

   V Pezinku zbierku zabezpečovalo 46 dobrovoľníkov, ktorí občanom ponúkali kvet narcisu. Finančný výnos zo zbierky bol vyše 77 tisíc korún (ZŠ Orešie 1900 Sk, Obchodná akadémia 5310 Sk, zbierka v uliciach 69 995 Sk).
Organizátori ďakujú všetkým občanom za príspevky a pochopenie myšlienky občianskej iniciatívy na podporu prevencie, včasnej diagnostiky a výskumu rakoviny. Ďalej úprimne ďakujú Alžbete Follrichovej z ul. Obrancov mieru za darovanie veľkého množstva živých narcisov, Únii žien Pezinok, a študentom SOU Komenského ul., Obchodnej akadémie Pezinok a žiakom ZŠ Orešie za zapojenie do zbierky.


Ohodnoťte článok: