Hasičské ihrisko sa rušiť nebude

Marec 2003 / Prečítané 1596 krát
Profesionálni i dobrovoľní hasiči viackrát prejavili nesúhlas s tým, že pre plánovanú individuálnu výstavbu na Rozálke by malo byť zrušené jestvujúce hasičské ihrisko. Tomuto problému sme sa venovali aj v našich novinách, vo vlaňajšom júlovom čísle sme uverejnili kritický list predsedu Dobrovoľného hasičského zboru v Pezinku Gabriela Guštafíka. Napísal nám, že so zrušením ihriska nesúhlasia, veď na jeho výstavbe odpracovali členovia stovky brigádnických hodín a teraz ho využívajú na hasičské športové súťaže, tréningy a často sem chodia i deti zo škôl.
Faktom je, že ihrisko bolo vybudované na mestskom pozemku bez stavebného povolenia a nemá ani kolaudačné rozhodnutie, čím argumentovalo donedávna mesto, ale predsa by bola len škoda, aby sa ihrisko zrušilo.
Členov DHZ preto na tohtoročnej výročnej schôdzi potešila informácia z úst prítomného primátora Olivera Solgu, že k zrušeniu ihriska nepríde. "Už na rokovaniach so zástupcami Hasičského a záchranného zboru v Pezinku sme deklarovali jednoznačný záujem toto ihrisko zachovať. Celý problém bol v tom, že predchádzajúce riešenie obytnej zóny Rozálka rátalo s tým, že na konci ihriska bude vybudovaných sedem rodinných domov. Tento model sme odmietli a toto ihrisko, ktoré patrí k siedmim na Slovensku, chceme zachrániť. Našou snahou je podporovať hasičský šport a výcvik, máme záujem aby sa základňa Hasičského zboru v Pezinku rozširovala," - povedal nám primátor O. Solga.