Výročia osobností Pezinka

Marec 2003 / Prečítané 1645 krát
IGNÁC ADALBERT RUŽIČKA (18.4. 1777 - 15.2. 1833) - huslista, kapelnÍk, hudobný skladateľ, 170. výročie úmrtia;
OĽGA KELTOŠOVÁ (27.2. 1943 - ) - politička, ministerka SR, poslankyňa NR SR, 60. výročie narodenia;
JOZEF BALÁŽ (14.3. 1923 - ) - maliar, grafik, ilustrátor, 80. výročie narodenia;
JÁN ŠTOHL (26.7. 1932 - 21.3. 1993) - astronóm, 10. výročie úmrtia;
JÚLIUS ŽARNOVICKÝ (2.4. 1853 - 1.5. 1917) - národovedec, publicista, evanjelický farár, 150. výročie narodenia;
MAURICE LÖEWY (MÓRIC LÖEWY) (15.4. 1833 - 15.10. 1907) - hvezdár, astronóm, autor odborných spisov, 170. výročie narodenia.

Ohodnoťte článok: