POĎAKOVANIE

Marec 2003 / Prečítané 1530 krát
Rímsko-katolícky úrad v Pezinku a organizátori 9. Plesu Farnosti Pezinok úprimne ďakujú všetkým, ktorí sa podieľali na jeho príprave a finančne prispeli na jeho konto. Výťažok z plesu v sume 41 900 Sk bol odovzdaný na opravu Farského kostola. František Féder
hlavný organizátor Farského plesu sa týka i poďakovanie, ktoré dostali organizátori
plesu od účinkujúcej bratislavskej kapely En Avant:
- Keďže máme za sebou rušnú plesovú sezónu nielen po Bratislave, ale aj mimo nej, môžeme bez akejkoľvek neúprimnej chvály konštatovať, že 9. Ples Farnosti Pezinok bol, čo sa týka atmosféry a nálady najlepším, na akom sme kedy hrali. Uznanie za výbornú organizáciu patrí predovšetkým hlavnému organizátorovi Františkovi Féderovi.

Ohodnoťte článok: