Osemdesiatiny Jozefa Baláža

Marec 2003 / Prečítané 1709 krát
   Akademický maliar, grafik a ilustrátor Jozef Baláž sa dožil v týchto dňoch významného životného jubilea - osemdesiatin. Život tohto umelca je spojený s našim mestom, kde žil a tvoril.
Narodil sa 14.3. 1923 v Hlohovci. V rokoch 1939-43 sa vyučil v Slovenskej grafii za reprodukčného grafika. Výtvarné štúdium začal roku 1946 na SVŠT v Bratislave na oddelení kresby a maľby. V rokoch 1949-52 pokračoval v štúdiu na VŠMU. Od roku 1952 študoval na Akadémii výtvarných umení v Sofii. Roku 1953 štúdium ukončil a vrátil sa do vlasti.
Najväčšiu časť jeho tvorby zaberá voľná grafika, knižné a časopisecké ilustrácie a známková tvorba. Popri grafickej tvorbe vytvoril aj niekoľko tapisérií a artprotisov. Za svoju prácu získal viacero ocenení. Svoje práce vystavoval na desiatkach výstav na Slovensku i v zahraničí.
Nášmu jubilantovi želáme to najdrahšie - dobré zdravie, aby sa čo najskôr uzdravil a mohol prísť medzi nás.