Ospravedlnenie

redakcia / Marec 2003 / Prečítané 1638 krát
Ospravedlňujeme sa rodine pána Ladislava Lichtnekera, pozostalým po Alexandrovi Lichtnekerovi, i našim čitateľom za nepravdivé údaje uverejnené v Pezinčanovi č. 2 v rubrike Opustili nás, ktoré redakcia dostala z oficiálneho informačného zdroja. V podkladoch o zomrelých bola mylná informácia - nezomrel Ladislav Lichtneker, ako bolo uvedené, ale Alexander Lichtneker. Aj keď chyba nevznikla našim zavinením, mrzí nás, že sme uverejnením tejto dezinformácie v našich novinách spôsobili dotknutým rodinám mnohé starosti.