Poďakovanie

Marec 2003 / Prečítané 1650 krát

Ďakujeme všetkým Pezinčanom za prejavy sústrasti a kvetinové dary pre našu zosnulú
Valériu BOĎOVÚ.

Manžel Ján Boďo s rodinou

Ako tíško žila, tak tíško
od nás navždy odišla
naša drahá Kamila BEDNÁROVÁ, rod. Marafková
dňa 9.2. 2003 vo veku 76 rokov.
Ďakujem príbuzným, priateľom a známym, ktorí ju odprevadili na jej poslednej ceste dňa 11.2. 2003 v Pezinku za prejavenú sústrasť a kvetinové dary. Vďaka patrí MUDr. Zárubovi za jeho starostlivosť počas jej choroby.

Smútiaca rodina