Spomíname

Marec 2003 / Prečítané 1718 krát

Dňa 2.3. 2003 uplynulo 10 rokov, čo nás navždy opustil manžel,
otec a dedko
Matúš JEDINÁK
z Pezinka.
Kto ste ho poznali venujte mu tichú spomienku. S láskou spomína manželka a deti s rodinami.

Dňa 10.3. 2003 uplynul rok, čo nás navždy opustil vo veku 68 rokov náš drahý manžel, otec, starý otec, svokor
Ivan KRUPA.
Ďakujeme všetkým, ktorí mu s nami venujú tichú spomienku. S láskou spomína manželka a synovia s rodinami

Dňa 31.3. 2003 uplynie rok čo nás opustil náš drahý manžel, otec, dedko a pradedko
Štefan HUDEK.
Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu s nami tichú spomienku. S láskou spomínajú manželka, syn a dcéra s rodinami.

Dňa 13.4. 2003 uplynie rok, čo nás navždy opustil náš drahý syn a brat
Štefan KRCHŇÁK.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku. Smútiaca rodina

Dňa 14.4. 2003 uplynie rok, čo nás navždy opustil vo veku 60 rokov náš drahý manžel a otec
František MYSLÍK.
S láskou spomíname a ďakujeme všetkým, ktorí mu s nami venujú tichú spomienku. Manželka, synovia a ostatná smútiaca rodina.