Stretnutie kartografov

sp / Marec 2003 / Prečítané 1607 krát
Pozývame všetkých bývalých zamestnancov Slovenskej kartografie so sídlom v Bratislave na Peknej ceste 17 na spoločenské stretnutie, ktoré sa uskutoční 30. mája 2003 o 17.00 hod. v budove Stredného odborného učilišťa na Komenského ulici v Pezinku. Vklad je 500 Sk. Záväzné prihlášky prosíme zaslať na kontaktné adresy do 31.3. 2003, kde dostanete tiež bližšie informácie: Mgr. Stanislav Pátek, Cajlanská 106, 902 01 Pezinok, tel. 033/645 1122, Peter Holenda, Družstevná 1, Grinava, 902 03 Pezinok, tel. 033/642 1387, Mária Uherčíková, Harmónia, 900 01 Modra, tel. 033/647 3074.