Zdokonaľovali sa v práci s počítačom

Marec 2003 / Prečítané 1529 krát
Pedagogickí zamestnanci na ZŠ Na bielenisku sa cez chrípkové prázdniny zdokonaľovali v práci na počítačoch. Niektorí absolvovali kurz pre začiatočníkov v Piešťanoch a Bratislave. "Mnohí sa tomu bránili a veľmi sa báli. Ale zvládli sme to. Toto vzdelávanie bolo pre nás veľkým prínosom. Vďaka za to patrí pánovi riaditeľovi Ľubomírovi Štiglicovi a učiteľom Martine Marmanovej a Eduardovi Heinrichovi. Veríme, že sa takéto stretnutia budú opakovať častejšie," - napísala nám Anna Šimovičová, vedúca vychovávateľka Školského klubu detí na ZŠ Na bielenisku.