POZOR NA POŽIARE V PRÍRODE

Kpt. Ing. Eva Orlická / Marec 2003 / Prečítané 1586 krát
V jarných mesiacoch zaznamenávame zvýšený počet požiarov, ktoré vznikajú v dôsledku vypaľovania trávy a suchých porastov. V roku 2002 bolo na Slovensku najviac požiarov v marci a apríli. V okrese Pezinok a Senec vzniklo šesť požiarov lesných porastov s priamou škodou vyše 46 tisíc korún.
V jarnom období veľa našich spoluobčanov začína jarné upratovanie v záhradách a vo vinohradoch, pričom za najlepší spôsob upratovania považujú pálenie suchej trávy alebo raždia. V mnohých prípadoch si však neuvedomujú, aké škody tým môžu v prírodnom prostredí spôsobiť.
Toto obdobie je taktiež spojené so zvýšeným pobytom turistov v prírode, ktorí často nerešpektujú vyznačené a proti voľnému šíreniu ohňa zabezpečené ohniská a zakladajú oheň na miestach, kde sa môže rozšíriť. Nedisciplinovanosťou fajčiarov už tiež vzniklo v prírodnom prostredí niekoľko požiarov.
Profesionálni hasiči upozorňujú na dodržiavanie zásad pri zakladaní ohňa v prírode, spaľovaní horľavých látok a odpadov na voľnom priestranstve tak, aby nemohlo dôjsť k rozšíreniu ohňa mimo pripraveného a vyhradeného priestoru. Spôsobenie požiaru je porušením platných právnych predpisov, čo môže byť kvalifikované od priestupku až po trestný čin, preto dúfame, že naše upozornenie sa stretne s pochopením.