Skauti získali nové priestory

Marec 2003 / Prečítané 1685 krát
Prevratnou zmenou, čo sa týka podmienok na činnosť, sú nové klubové priestory pezinských skautov. Viac rokov vytrvalo upozorňovali na nevyhovujúcu klubovňu v ošarpanom objekte pri Nové klubové priestory skautov sú priestrannejšie i kultúrnejšie. Budú v nich realizovať vlastnú klubovú činnosť i výmenné akcie s inými slovenskými skautskými zbormi.Zámku, kde museli svoje aktivity obmedziť na minimum. Mesto im napokon poskytlo neporovnateľne väčšie i kultúrnejšie priestory v bývalej škole na Cajlanskej ulici.
svoje aktivity obmedziť na minimum. Mesto im napokon poskytlo neporovnateľne väčšie i kultúrnejšie priestory v bývalej škole na Cajlanskej ulici.
"Nové klubové priestory budú slúžiť na našu pravidelnú činnosť. Stretávame sa 2 - 3 krát týždenne, činnosť oddielov chlapcov i dievčat je ozaj bohatá a zaujímavá. Uvažujeme tiež o priateľských výmenách s inými slovenskými zbormi, ktorým môžeme poskytnúť vhodné podmienky na ubytovanie a možnosť organizovania výletov do okolia. Podobne recipročne by sme zas využili klubovne iných zborov, kde by sme mohli spoznávať tiež okolitú prírodu," - povedal nám oddielový vodca chlapcov Vlado Guštafík.
Na slávnostnom otvorení nových klubových priestorov sa okrem skautov zúčastnili - prednosta OkÚ Pezinok Jozef Vlado, zástupcovia primátora Jozef Chynoranský a Juraj Pátek, farár rímsko-kat. cirkvi Zdenko Sitka a ďalší hostia.