V klube dôchodcov bolo na fašiangy plno

ke / Marec 2003 / Prečítané 1541 krát
Priestory Klubu dôchodcov na Sládkovičovej ulici sa 4. marca zaplnili do posledného miesta. Vedenie klubu pozvalo svojich členov na posedenie pri príležitosti ukončenia fašiangov a blížiaceho sa sviatku Medzinárodného dňa žien.
Vystúpenie novozaloženého speváckeho klubu   Členovia klubu si pripravili vlastný kultúrny program, v rámci ktorého vystúpil novozaložený spevácky krúžok a muži v hre na viacerých nástrojoch.
Nálada počas celej akcie bola výborná. Umocnila ju aj prítomnosť predstaviteľov mesta - viceprimátora Jozefa Chynoranského a vedúcej oddelenia sociálnych vecí MsÚ v Pezinku Alžbety Strapákovej.
V poslednom období sa do klubu prihlásilo veľa mladých dôchodcov, čo môže prispieť k ďalšiemu oživeniu našej klubovej činnosti. Zameriavame sa predovšetkým na organizovanie zájazdov, kultúrne podujatia, návštevy výstav, hranie spoločenských hier, šachu a nacvičovanie spevu. Tešíme sa na každého nového člena, ktorý prejaví záujem o našu činnosť a pomôže nám ju rozvíjať.