Mesto Pezinok vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE

Marec 2003 / Prečítané 1555 krát

zmysle § 4 zákona č. 313/2001 Z.z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov, na obsadenie miesta vedúceho právneho oddelenia Mestského úradu v Pezinku, s týmito predpokladmi a požiadavkami:

Zamestnávateľ: MESTO PEZINOK, Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok,
Funkcia: vedúci právneho oddelenia Mestského úradu v Pezinku,
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie, právo,
Iné kritériá a požiadavky: bezúhonnosť, riadiace a organizačné schopnosti,
Požadované doklady: curriculum vitae, doklad o ukončení štúdia, výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.
Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní: Žiadosti spolu s dokladmi zasielať poštou alebo osobne do 7.4. 2003 na adresu: Mesto Pezinok, Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok s uvedením hesla: "Výberové konanie - vedúci právneho oddelenia Mestského úradu v Pezinku."


Ohodnoťte článok: