VOLEBNÉ OKRSKY PRE REFERENDUM DO EU

Marec 2003 / Prečítané 1571 krát

Okrsok č. 1
Hlasovacia miestnosť - Základná škola, Holubyho ul. 14
Ulice: Bratislavská 1 - 87 a 2 - 102, Jesenského, Za koníčkom, Holubyho, Radničné nám., Potočná, Farská, Mladoboleslavská, Mýtna, Š. Polkorába.

Okrsok č. 2
Hlasovacia miestnosť - Družina mládeže, Kollárova ul. 1
Ulice: Záhradná, M.R. Štefánika, Kollárova.

Okrsok č. 3
Hlasovacia miestnosť - Gymnázium, Senecká ul. 2
Ulice: Moyzesova, Tehelná, Za dráhou, Senecká, Kalinčiakova, Hollého, Lesnícka, Natalin dvor, Šancová, Sama Chalupku, Pod lipou, Meisslova.

Okrsok č. 4
Hlasovacia miestnosť - Základná umelecká škola, Trnavská ul. 1
Ulice: Slnečná, Dobšinského, Sládkovičova, Šenkvická cesta, Panholec, Muškátová, Rulandská, Silvánová, Hroznová.

Okrsok č. 5
Hlasovacia miestnosť - Materská škola, ul. gen. Pekníka 2
Ulice: Jilemnického, Jiráskova, Šafárikova, Gogoľova, Trnavská, Nálepkova, Švermova, Markušova, gen. Svobodu, kpt. Jaroša, gen. Pekníka, F.P. Drobiševa.

Okrsok č. 6
Hlasovacia miestnosť - Základná škola, Cajlanská ul. 88
Ulice: Cajlanská, Bottova, Banícka, Dr. Bokesa, Malacká cesta, Krížna, Kutuzovova, Kučišdorfská dolina, Baba, Stupy.

Okrsok č. 7
Hlasovacia miestnosť - Materská škola, Svátoplukova 51
Ulice: L. Novomeského.

Okrsok č. 8
Hlasovacia miestnosť - Základná škola, Kupeckého ul. 74
Ulice: Svätoplukova 1 - 5, Kupeckého, Zámocká, Rázusova, Kuzmányho, Malokarpatská, Zigmundíkova, Na bielenisku, Slnečné údolie, Reisinger, Leitne, Kukučínova.

Okrsok č. 9
Hlasovacia miestnosť - Základná škola, Na bielenisku 2
Ulice: Suvorovova, Svätoplukova 6 - 51.

Okrsok č. 10
Hlasovacia miestnosť - Materská škola, Vajanského ul. 16
Ulice: Vajanského, Hviezdoslavova, SNP, Fraňa Kráľa, Bernolákova.

Okrsok č. 11
Hlasovacia miestnosť - Klub dôchodcov, Hrnčiarska ul. 35
Ulice: Hrnčiarska, Za hradbami, Vojenský útvar, Policajná škola.

Okrsok č. 12
Hlasovacia miestnosť - Družina mládeže, Fándlyho ul. 11
Ulice: Mierová, 1. mája, Obrancov mieru, Fándlyho.

Okrsok č.13
Hlasovacia miestnosť - Stredné odborné učilište, Komenského ul.
Ulice: Majakovského, Gorkého, Puškinova, Tolstého, Saulakova, Komenského, Nerudova.

Okrsok č.14
Hlasovacia miestnosť - Materská škola, Bystrická ul. 1
Ulice: Bystrická, Bratislavská 108 - 130.

Okrsok č.15
Hlasovacia miestnosť - Základná škola, Orešie 2
Ulice: Cintorínska, D. Virgoviča, Družstevná, Gróbska cesta, Hečkova, Hurbanova, Jána Raka, Krkavec, Limbašská cesta, Matuškova, Myslenická, Nová, Orešie, Podkarpatská, Štúrova, Vinice, Železničná, Glejovka.