Starostlivosť o ťažko postihnutých občanov

Marec 2003 / Prečítané 1932 krát
Rada Európy vyhlásila rok 2003 za Európsky rok ľudí so zdravotným postihnutím.
Pomoc a starostlivosť o chorých a ťažko zdravotne postihnutých je jednou z prioritných oblastí Sociálnej koncepcie mesta Pezinka. Pri príležitosti Dňa telesne a duševne postihnutých sa vlani 3. decembra konala akcia pod názvom Náš deň, na ktorej primátor mesta poďakoval dobrovoľníkom za dlhodobú a obetavú prácu v prospech telesne a duševne postihnutých občanov.
  
"V minulom roku na podnet rodičov ťažko postihnutých detí sme sa zaoberali dennou starostlivosťou o takéto deti. Osobitné zariadenia, výlučne pre postihnuté deti, by však boli v dnešných ekonomických podmienkach veľmi finančne náročné, preto sme sa rozhodli deti integrovať do riadnych materských škôl za pomoci asistentov," - povedala nám vedúca sociálneho oddelenia Mestského úradu Alžbeta Strapáková.
Na prvej spoločnej porade s riaditeľkami predškolských zariadení bol predstavený projekt
Vzdelanie a integrácia ťažko zdravotne postihnutých detí. "Napriek priestorovým problémom ako prvá s ponukou pomôcť pri integrácii týchto detí prišla riaditeľka Materskej školy na Vajanského ulici Mgr. Jana Luzová. Zobrala dve deti s asistentkami Renátou Černákovou a Monikou Gurtlerovou. Tieto obetavé duše sa s láskou starajú o svojich zverencov. Ich snahu oceňujú deti i rodičia. Ukázalo sa, že naša počiatočná obava, či deti budú chcieť ostať v kolektíve bez rodičov a ako ich prijmú ostatné deti, bola zbytočná. Deti sa na seba veľmi tešia a pomáhajú si," - dodala A. Strapáková.
Takže úvodný projekt
Vzdelávanie a integrácia zdravotne postihnutých detí začal plniť svoj cieľ práve v Európskom roku zdravotne postihnutých občanov, ktorý nám má pripomenúť postavenie týchto ľudí v našej spoločnosti.