Referendum o vstupe do Európskej únie

Marec 2003 / Prečítané 1604 krát

   V dňoch 16. a 17. mája 2003 sa uskutoční referendum o vstupe SR do Európskej únie. Na hlasovacom lístku bude otázka: "Súhlasíte s tým, aby sa Slovenská republika stala členským štátom Európskej únie?" Občania označia na lístku áno, alebo nie.
Podľa rozhodnutia primátora mesta bude v Pezinku zriadených 15 volebných okrskov (zoznam uverejňujeme na 2. strane). V piatok 16. mája budú volebné miestnosti otvorené od 14.00 do 22.00 a v sobotu 17. mája od 7.00 do 14.00 hod.
Do zoznamov oprávnených občanov na hlasovanie v referende možno nahliadnuť a vykonať v nich zmeny na Mestskom úrade, Radničné nám. 7, kanc. č. 7.
Právo hlasovať majú občania, ktorí v deň referenda dovŕšili vek 18 rokov.
Oprávnený volič pri vstupe do hlasovacej miestnosti je povinný preukázať svoju totožnosť občianskym preukazom a predložiť hlasovací preukaz.