Veľký deň budúcidh prváčikov

Učitelia I. stupňa ZŠ Na bielenisku / Február 2003 / Prečítané 1630 krát
V dňoch 6. - 7. februára sa v Pezinku konal zápis detí do prvého ročníka. Na tento veľký deň sa už dlhšie tešili a pripravovali nielen budúci prváci ZŠ Na bielenisku, ale i učiteľky a vedenie školy. Zápisu predchádzala návšteva detí z blízkych materských škôl v triedach prvákov. Takže naša škola nebola pre nich cudzia.
Jedna z tried sa v tento deň premenila na herňu, kde bolo pripravených pre deti veľa zaujímavých činností. Pod dohľadom pedagóga mohli deti maľovať, modelovať,
navliekať korálky, hrať sa s kockami, so stavebnicou Lego, sledovať peknú rozprávku alebo skákať na fitball loptách. Spoločnosť im robili staršie žiačky našej školy.
Dievčatká najradšej maľovali štetcom, chlapcov najviac upútalo Lego. Väčšina detí však chcela vyskúšať všetko, a tak herňa bola neustále plná. Celý čas mohli deti pri hre pozorovať ich rodičia.
Samotný zápis prebiehal v troch triedach, kde učiteľky zisťovali pripravenosť detí na školskú dochádzku. Ak si rodičia neboli celkom istí školskou zrelosťou svojho dieťaťa, ochotne im poradila psychologička Mgr. Uhríková.
Pri odchode zo školy deti dostali Preukaz budúceho prváka, ktorým sa môžu pochváliť svojim kamarátom. Rodičia si u riaditeľa školy prevzali rozhodnutie o prijatí do školy.
Touto netradičnou formou zápisu sme chceli deti upútať, odbúrať stres zo školy a ukázať im, že práca v škole môže byť pekná a zaujímavá.