Platforma mladého podnikateľa

Február 2003 / Prečítané 2187 krát
Slovenská obchodná a priemyselná komora pripravila nový dlhodobý projekt s názvom Platforma mladého podnikateľa. Cieľom tejto platformy bude podpora a rozvoj malého a stredného podnikania a vytvorenie priestoru pre združovanie a vzájomnú spoluprácu nielen vekovo mladých podnikateľov, ale aj rovnako profesijne zameraných. Projekt platformy im poskytne priestor na rozšírenie profesionálnych kontaktov, prístup k obchodným informáciam, zapojenie do medzipodnikovej a medzinárodnej spolupráce, možnosť odborného vzdelávania doma i v zahraničí.
Bližšie informácie na webovej stránke www.bi.sopk.sk , osobne na adrese Jašíkova 6, Bratislava, tel. na č. 02/4829 1230.

Ohodnoťte článok: