AKO JE TO S POLIKLINIKOU?

Február 2003 / Prečítané 1608 krát
Pýtame sa primátora mesta Mgr. Olivera Solgu

   V minulom roku sa o prevode pezinskej Polikliniky na mesto hovorilo ako o hotovej veci, ale ako sme sa dozvedeli z dennej tlače má prejsť pod Vyšší územný celok (VÚC). Ako to vlastne je?

-
Privatizáciu Polikliniky Pezinok pre naše mesto podpísala ešte 13. júna 2002 ministerka Mária Machová. Technický prevod majetku mal už realizovať Fond národného majetku (FNM). Môj predchodca poslancov Mestského zastupiteľstva ubezpečoval, že je všetko v poriadku a prevod na mesto sa uskutoční. To sa však do volieb nestalo.
Keď som nastúpil vlani po 20. decembri do funkcie, okamžite som navštívil FNM a žiadal som vysvetlenie, prečo sa prevod zatiaľ nerealizoval. Dostal som odpoveď, že pezinská poliklinika je v privatizačnom balíku Zdravotníctvo a prevod na mesto bude. Po 1. januári 2003 začal však platiť nový zákon o prevode majetku štátu na samosprávy a tiež len z tlače sme sa dozvedeli, že naša poliklinika má prejsť pod VÚC. S právnikom sme okamžite navštívili FNM a žiadali vysvetlenie, prečo sa prevod neuskutočnil na mesto, ale na VÚC. Povedali nám, že náš projekt, i ďalšie iné, boli na prevod pripravené, ale nestihli sa v stanovenom termíne podpísať.
Urýchlene sme v tejto veci zorganizovali stretnutie s predsedom Bratislavského VÚC Ľubom Romanom. Ten nám potvrdil, že aj keď zatiaľ nemajú delimitačné protokoly, podľa zákona poliklinika prechádza pod VÚC. Navrhli sme im spôsob správy polikliniky, s ktorým v podstate súhlasili. Informovali sme tiež o tom, že MsZ na poslednom zasadnutí v minulom roku rozhodlo o tom, že polikliniku zverí do správy Občianskému združeniu Lekári a zdravotnícki pracovníci Pezinok, ktoré sa o jej prevádzku uchádzalo. Našou požiadavkou ale bolo, aby mesto malo v dozornej rade svojich zástupcov. Takúto podmienku mal aj Ľubo Roman, aby VÚC mal v správnych orgánoch svoje zastúpenie, potom nevidí problém v tom, aby mesto spravovalo polikliniku. Podnikli sme tiež ďalšie kroky. Napísali sme list predsedovi vlády Mikulášovi Dzurindovi, v ktorom žiadame vysvetlenie, prečo sa prevod polikliniky na mesto nerealizoval. Hovoril som na túto tému tiež s ministrom zdravotníctva Rudolfom Zajacom, i ten ma ubezpečil, že bude naklonený tomu, aby poliklinika prešla do majetku mesta. Isté kroky sme podnikli aj vo Výbore pre zdravotníctvo NR a na iných miestach.
V prípade, že sa nám nepodarí dostať polikliniku do nášho majetku, urobíme všetko preto, aby sme sa podieľali aspoň na jej správe.


Ohodnoťte článok: