Požiare zapríčinili smrť piatich ľudí

Kpt. Ing. Eva Orlická / Február 2003 / Prečítané 1510 krát
Na území okresov Pezinok a Senec, ktoré sú od 1. apríla 2002 v pôsobnosti Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Pezinku, zasahovali hasiči pri 660 mimoriadnych udalostiach. Pri požiaroch vznikla škoda na majetku vyše trinásť miliónov korún, päť osôb bolo usmrtených a osem zranených. Včasnými zásahmi hasiči zachránili hodnoty v sume vyše 78 miliónov Sk.
V okrese Pezinok hasiči zasahovali pri 148 požiaroch, 135 nehodách a technických problémoch, 17 ekologických haváriach. V 17 prípadoch boli výjazdy planým poplachom.
Aj napriek snahe príslušníkov oddelenia požiarnej prevencie Okresného úradu v Pezinku, ktorí vyzývali občanov prostredníctvom obecných a mestských rozhlasov, miestnych časopisov a TV Pezinok, aby nespaľovali horľavý odpad a nezakladali oheň v prírode, práve toto bolo najčastejšou príčinou požiarov.
Technických zásahov (dopravné nehody, otváranie bytov a iné) v oboch okresoch majú hasiči na konte 316. Pomáhali pri 145 dopravných nehodách v súčinnosti so Zdravotnou dopravnou záchrannou službou.
Keďže štatistické údaje o požiaroch a nehodách neklesajú, skôr naopak, bolo by dobré zamyslieť sa nad nimi, veď nikto z nás nechce hazardovať so svojim životom.
Jednou z dôležitých činností OR Hasičského a záchranného zboru je požiarna prevencia. Na oddelení prevencie pracuje päť pracovníkov. Vykonávajú protipožiarne kontroly u právnických a podnikajúcich osôb a posudzujú dokumentácie stavieb z hľadiska požiarnej bezpečnosti, okrem jednoduchých a drobných stavieb. Taktiež vykonávajú kontroly v obciach vo veciach zvereného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi. V minulom roku vykonali 274 protipožiarnych kontrol, pri ktorých zistili 1488 nedostatkov. Na oddelení vydali 1568 stanovísk v oblasti stavebnej prevencie. Za porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi bolo uložených sedem pokút, v jednom prípade prevádzku zastavili.

Ohodnoťte článok: