Zaujímavá činnosť Živeny

Alžbeta Strapáková / Február 2003 / Prečítané 1541 krát
Februárové stretnutie Živeny sa nieslo spomienkou na nezabudnuteľného Dr. Karola Gábriša (nar. 2.2. 1919), evanj, farára, dekana, profesora slovenskej evanjelickej bohoslov. fakulty, evanj. seniora, pri jeho nedožitých 83. narodeninách a štvrtom výročí úmrtia. Bol oduševnelým živeniarom a spolu s manželkou Annou, ktorá bola prvou predsedníčkou Živeny v Pezinku, často pripravoval zaujímavé prednášky.
Predsedníčka Emília Fričová zhodnotila činnosť organizácie za roky 2001-2002. Stretnutí nemali veľa, ale boli veľmi hodnotné a obohatili členky nielen kultúrne ale aj duchovne.
Azda najväčší ohlas mala prednáška spisovateľky Pavly Kováčovej, ktorá porozprávala o krásnom vzťahu a korešpondencii manželov Janka Jesenského a Anny Bottovovej. Knihou spomienok Preletím ponad život od Jely Krčméry - Vrtelovej si živeniarky pripomenuli našu veľkú osobnosť kultúrneho života po roku 1918 Štefana Krčméryho. Ďalšia prednáška patrila Martinovi Rázusovi, veľkej postave našich dejín, literatúry a cirkvi.
Pri príležitosti 100. výročia smrti si pripomenuli otca talianskej opery a rýdzo talianskej hudby Giuseppe Verdiho. Pán farár Mgr. Jozef Benko, PhD. priblížil živeniarkam obsah opery Nabucco a dobytie Jeruzalema a odvlečenie judejcov do babylonského zajatia.
Zaujímavé bolo aj rozprávanie Aleny Bučekovej o svetovej výstave v Hanoveri. O objavení pezinského hradu a archeologických výskumoch porozprával Peter Wittgrúber, ktorý sa intenzívne venuje stredovekej regionálnej histórii. Na ďalšom stretnutí sa členky oboznámili s alternatívnou medicínou, jej metódami a účinkami, ktorou sa zaoberá MUDr. Ivan Dobrovoda.
V závere roka sa pri čaji a šiškách stretli s MUDr. Nadeždou Kamenickou, ktorá im porozprávala o svojom lekárskom povolaní na východnom Slovensku, najmä v Snine, kde dlhé roky pôsobila.