ZLOŽENIE KOMISÍ MsZ

Február 2003 / Prečítané 1615 krát
Mestské zastupiteľstvo v Pezinku na svojom zasadnutí 14. februára schválilo zloženie komisií pri MsZ:
   Komisia pre ekonomiku a podnikanie - predseda: Juraj Čech, podpredseda: Alžbeta Šipošová, členovia: Juraj Hupka, Jaroslav Mihalovič, Vojtech Gottschall, Ján Butko, Mária Stachovičová;
   Komisia pre územný rozvoj, výstavbu a životné prostredie - predseda: Stanislav Sobota, podpredseda: Ivan Pessel, členovia: Miroslav Král, Marian Šipoš, Pavol Skovajsa, Milan Šimovič, Jozef Popluhár;
   Komisia pre školstvo a kultúru - predseda: Katarína Vladová, podpredseda: Božena Mizerová, členovia: Anton Eliáš, František Féder, Stanislav Pátek, Roman Baranovič, Ľudmila Benčúriková;
   Komisia pre sociálne veci a zdravotníctvo - predseda: Richard Demovič, podpredseda: Ján Krištúfek, členovia: Marián Pátek, Zita Joklová, Alžbeta Lančaričová, Katarína Esterleová, Jana Čechová;
   Komisia pre šport a mládež - predseda: Justín Sedlák, podpredseda: Kvetoslava Štrbová, členovia: Martin Tománek, Miroslav Horák, Juraj Markovič, Ján Šebo, Igor Lacko;
   Komisia pre vinohradníctvo, vinárstvo a cestovný ruch - predseda: René Bílik, podpredseda: Ján Satko, členovia: Ján Hacaj, Milan Pavelka, Oľga Bejdáková, Dana Kopálová, Peter Wittgrúber;
   Komisia pre verejný poriadok - predseda: Jozef Chynoranský, podpredseda: Pavol Slaný, členovia: Rafael Baláž, Gabriel Guštafík, Rudolf Ondrovič, Peter Fraňo, Miroslav Gajdoš.

Ohodnoťte článok: