V Zámockom parku vyrúbali stromy

Február 2003 / Prečítané 1559 krát

   V druhej polovici februára sa uskutočnil výrub 10 stromov v Zámockom parku. V prednej časti parku vyrúbali jeden javor a vo vnútri tri pagaštany konské, tri jasene, dve lipy a jednu jelšu. Výrub zabezpečila pezinská firma Petmas.
Stromy boli značne poškodené, bolo ich treba vyrúbať, lebo hrozilo, že pri veternom počasí môžu spadnúť a ohroziť návštevníkov parku.
Zdravotný stav stromov posudzovala znalkyňa v odbore záhradníctvo a lesné dreviny Doc. Ing. Gabriela Juhásová z Ústavu ekológie lesa SAV v Bratislave.
Keďže pezinský Zámocký park je národná kultúrna pamiatka odborné stanovisko k jeho celkovej rekonštrukcii zaujala i Ing. Veronika Vegenknechtová z Národného pamiatkového a krajinného centra v Bratislave.


Ohodnoťte článok: