NECHCEME PROTIKORUPČNÝ SÚD

Február 2003 / Prečítané 1526 krát
Na poslednom Mestskom zastupiteľstve informoval primátor Oliver Solga o úvahách, že Okresný súd v Pezinku bude zrušený a miesto neho tu bude zriadený Protikorupčný súd na riešenie špeciálnych prípadov trestnej činnosti.
Proti tomuto rozhodnutiu štátnych orgánov bude mesto protestovať, pretože takýto stav by neposlúžil občanom Pezinka a ostatných miest a obcí okresu, ktorí by znovu museli cestovať vybavovať svoje veci do Bratislavy.
Ďalším argumentom je, že umiestnením Protikorupčného súdu by utrpel imidž nášho mesta, ktoré sa orientuje na oblasť vinohradníctva, kultúry a turistického ruchu.