Prioritu majú opravy škôl

Február 2003 / Prečítané 1602 krát
  Vedenie mesta už viackrát verejne vyhlásilo, že prioritou v tomto roku bude financovanie škôl a školských zariadení, ktoré prevzalo mesto od štátu v zlom stave. Finančné náklady na tieto práce sa po stretnutí s riaditeľmi škôl ustálili zhruba na 20 miliónoch Sk. Ako nám povedal primátor Oliver Solga, v tomto roku do škôl investujú 10 miliónov Sk, ktoré už majú na účte.
Pri opravách budú uprednostňovať tie, ktoré treba urobiť súrne. Ide najmä o havárie kúrenia, zatekanie striech, zlý stav elektroinštalácie.
Zatekajúca strecha    Prvou väčšou investíciou bude rekonštrukcia kotolne v Základnej škole na Fándlyho ulici, ktorá si vyžiada náklady asi 2,5 milióna korún. Táto kotolňa je v havarijnom stave a jej riešenie neznesie odklad. Výhodou je, že je pripravená ešte z minulého obdobia projektová dokumentácia, takže po výbere dodávateľa sa môže rekonštrukcia začať.
"Veríme, že nám riaditelia, rovnako ako aj rodičia, budú nápomocní pri drobných opravách, ale aj zháňaní finančných prostriedkov a sprostredkovaní kontaktov s firmami. Napríklad na ZŠ na Kupeckého ulici z iniciatívy rodiča ušetrili 30 percent nákladov na vykurovanie.   Namontovaním regulačného zariadenia tam dosiahli úsporu energie asi za 300 tisíc korún. Tieto peniaze budú môcť využiť na iné dôležité veci." - povedal nám O. Solga.
Väčšie investície si vyžiadajú opravy striech. Niektoré školy majú nové okná, nové maľovky, ale strecha im zateká. "Uvažujeme aj nad iným riešením, ako len dať opraviť strechu. Prvý krok by bol nákladnejší, ale určite by sa vyplatil. Máme akútny nedostatok bytov aj pre pedagogických pracovníkov, ktorých ťažko zohnať, pritom niektoré školské budovy by uniesli nadstavbu vo forme sedlovej strechy a podkrovných bytov. Vyriešil by sa tak problém so strechou i bytmi" - povedal na záver O. Solga.