KTO bude športovcom roka v Pezinku?

Ing. Eva Lupová / December 2002 / Prečítané 1523 krát
Predchádzajúce tri roky pozýval primátor mesta Pezinok úspešných športovcov so zámerom poblahoželať im k dosiahnutým výsledkom a poďakovať za dobrú reprezentáciu mesta bez toho, že by bol z nich vyhlásený najúspešnejší. Tentokrát bude mať bilancovanie uplynulého športového roka trošku inú podobu.
V tlačenom čísle Pezinčana uverejňujeme hlasovacie lístky. Prostredníctvom nich môžu záujemcovia dať svoj hlas športovcovi z Pezinka, ktorého výsledky považujú v tomto roku za najcennejšie. Vyplnené lístky treba doručiť do 10. januára 2003 do redakcie Pezinčana, Holubyho 42 , alebo do Informačného centra na Radničnom nám. č. 9., prípadne zaslať e-mail: pezincan@msupezinok.sk 
Troch účastníkov ankety odmeníme vecnými cenami. Jeden z nich bude okrem toho pozvaný na slávnostné vyhlásenie Športovca roka 2002, ktoré sa uskutoční 27. januára 2003 a na večeru s primátorom mesta.