Dokážu sa obetovať pre iných

December 2002 / Prečítané 1490 krát
Podľa republikových štatistík a odhadov je u nás 256 tisíc diabetikov. Ďalších asi sto tisíc ľudí vôbec nevie, že túto chorobu má. Ide teda o ochorenie, ktoré je u nás značne rozšírené, preto mu treba venovať pozornosť.
V našom meste má sídlo Základná organizácia Zväzu diabetikov. O jej činnosti sme sa porozprávali s predsedom Jánom Šindlerom.

l Koľko členov má vaša organizácia?
- Naša organizácia združuje 80 diabetikov, čo však neznamená, že len toľko ľudí v Pezinku a okolí je postihnutých touto chorobou.


l Je vôbec prehľad, koľko ľudí má cukrovku v našom okrese?
- Nie. Túto odpoveď sa nám nepodarilo zistiť ani v obvodnej diabetologickej ambulancii u MUDr. A. Holubčíkovej.


l Vaša organizácia je známa viacerými aktivitami určenými pre širokú verejnosť.
- Pri príležitosti Svetového dňa diabetikov sme dva dni v novembri robili pre záujemcov z radov občanov merania krvného tlaku a glykémie. Našu bezplatnú službu využilo 150 občanov mesta i z okolitých obcí. Pri meraniach sme zistili, že niektorí z nich majú zvýšené hodnoty nad 10 nmol/l, preto sme im odporučili aby vyhľadali lekára.
Merania si dali urobiť aj niektorí diabetici, ktorí chodia na kontroly v polročných intervaloch, a chceli vedieť aký majú súčasný stav cukrovky.

l Takýchto akcií ste robili však viac...
- V januári sme v Stanici opatrovateľskej služby robili meranie cholesterolu. Toto meranie je ale finančne náročné, jeden prúžok do meracieho prístroja stojí 70 Sk. Mohli sme to robiť len vďaka finančnému príspevku Mestského úradu v Pezinku. Ďalej sme robili merania glykémie, tlaku a cholesterolu na Dni zdravia, ktorý bol v Dome kultúry v Pezinku. V spolupráci s firmou Aventis sme pripravili besedu na tému Ako predchádzať cukrovke a jej komplikáciam. Prednášal a s účastníkmi besedoval popredný lekár z oblasti diabetológie MUDr. Jaroslav Fábry z Fakultnej nemocnice v Ružinove. Cenné rady, ako cukrovke predchádzať a ako oddialiť prípadné komplikácie, vzbudili veľký záujem.
Pri tejto príležitosti chcem pripomenúť slová jedného svetového diabetológa, ktorý o cukrovke povedal, že ten kto o svojej chorobe vie najviac, žije najdlhšie. V zmysle tejto myšlienky sa snažíme konať aj my, chceme dať našim členom, ale i laickej verejnosti, čo najviac. Preto pozývame medzi nás popredných prednášateľov, naši zástupcovia chodia na Trenčianske dni diabetikov a diabetológov a na výchovno-edukačné rekondičné pobyty.
Môžeme sa popýšiť tým, že naša organizácia, čo sa týka aktivít členov, patrí medzi najlepšie na Slovensku. Je to vďaka ľuďom, ktorí sa dokážu obetovať pre druhých, pomáhať im a odovzdávať svoje skúsenosti. Takými sú členovia nášho výboru - Anna Nogová, Eva Popluhárová, František Janoušek, Augustín Sandtner, Mária Kováčová, ale i Jozefína Slezáková a Ján Hrbek. Niektorých našich členov pozvali na Mestský úrad v Pezinku na stretnutie dobrovoľníkov, kde ich ocenili.

l Vieme, že organizujete pre svojich členov aj spoločenské podujatia...
- Veľmi vydarenou akciou bola tradičná "opekačka". Mali sme aj predvianočné posedenie. I tieto naše podujatia spájame s prednáškami, výmenou skúseností a meraniami.

l Aké sú vaše želania do budúceho roku?
- Chcel by som popriať všetkým ľuďom šťastie, spokojnosť a zdravie - aby slúžilo aj nám diabetikom. Očakávam, že počet diabetikov, ktorí budú členmi našej organizácie, sa ešte zvýši.


Ohodnoťte článok: