Spomíname

December 2002 / Prečítané 1559 krát

S veľkou bolesťou spomíname na smutný deň 29.11. 2002,
kedy uplynul rok, čo nás navždy opustil náš milovaný
manžel, otec, svokor a dedko
JOZEF KILHOF
z Pezinka v šesťdesiatom treťom roku života.
Prosíme tých čo ho poznali o tichú spomienku.
S láskou na neho spomínajú
manželka Štefánia, dcéry Eva a Gabriela a syn Jozef s rodinami

Dňa 2.12. 2002 uplynuli 3 roky od smrti nášho milovaného
otca a dedka
RUDOLFA MARKEHO z Grinavy.
Kto ste ho poznali venujte mu prosím tichú spomienku.
Dcéra Eva a vnuk Martin

Prestalo srdiečko biť,
prestali ústa sa smiať,
budeme mamička drahá,
stále na Teba spomínať.
Dňa 14.12. 2002 uplynulo 10 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá manželka, mamička a babička
EVA BENÍČKOVÁ.
S láskou a so žiaľom v srdci spomínajú
manžel, dcéra a syn s rodinami.

Dňa 18.12. 2002 uplynulo 6 rokov, čo nás vo veku 23 rokov opustil náš syn, otec a brat
MARCEL VAGAČ
z Pezinka
Spomínajú rodičia a deti Marcelko a Monika

Dňa 22.12. 2002 si pripomenieme desiate výročie úmrtia nášho drahého
PETRA ČECHOVIČA.
Kto poznal, spomenie si, kto mal rád nikdy nezabudne.
S úctou a láskou spomína
Smútiaca rodina

So slzami v očiach a smútkom v srdci si dňa 29.12. 2002 pripomenieme 15. výročie smrti nášho milovaného
JOZEFA REICHBAUERA
S láskou spomínajú
manželka, dcéry a synovia s rodinami

Dňa 9.1. 2003 uplynú štyri roky, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a starý otec
EMIL NESTAREC
S láskou spomínajú manželka Štefánia
a deti s rodinami


Ohodnoťte článok: