Najviac je katolíkov

December 2002 / Prečítané 1670 krát
Podľa štatistických údajov z posledného sčítania obyvateľov žije v Pezinku 13 668 príslušníkov Rímsko-katolíckej cirkvi, čo je 65 percent všetkých obyvateľov. K ďalším cirkvám sa hlási: evanjelická cirkev a.v. 1692 obyv. (8 percent), grécko-kat. cirkev 81 (3,8 percenta), Jehovovi svedkovia 60, Pravoslávna cirkev 48, Kresťanské zbory 42, evanjelická cirkev metodistická 40, Reformná kresťanská cirkev 20, Cirkev československá husitská 10, Bratská jednota baptistov 8, Starokatolícka cirkev 7, Cirkev bratská 7, Židovské náboženské obce 5, Cirkev adventistov siedmeho dňa 3, iné 34, nezistené vyznania 926. K žiadnej cirkvi sa nehlási 4431 obyv. (21 perc.).

Ohodnoťte článok: