Piate výročie pobočky Colného úradu

December 2002 / Prečítané 2056 krát
  Na Bratislavskej ulici má sídlo samostatná pobočka Colného úradu Bratislava. Od jej založenia 1.10. 1997 uplynulo päť rokov. Pobočka Pezinok je jednou z desiatich vnútrozemských pobočiek Colného úradu Bratislava.
Vzniku pobočky predchádzalo zriadenie odlúčeného pracoviska CÚ, ktoré pôsobilo v Pezinku od 1.8. 1993 do 30.9. 1997. V súčasnosti má pobočka 16 colníkov. Ich úlohou je zabezpečovať colnú službu verejnosti, prispievať k pružnosti obchodu a najnovšie riešiť správu nepriamych daní.
Pracovným obvodom pezinskej pobočky CÚ je okres Pezinok a Senec.

Ohodnoťte článok: